گزارش برنامه دانه‌ریزی پرندگان – دی ماه ۱۳۹۱

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۸ دی ماه ۱۳۹۱

توسط

در این ایام اگر گوش جان ‏به طبیعت پیرامون بسپاری، هر چقدر که صدای درخت و گیاه دورتر و ناشنیدنی‌تر است در عوض صدای جاندارانِ به ‏خواب نرفته نزدیک‌تر شنیده می‌شود، حتی گاهی تا پشت پنجره اتاقتان، صدای خِش‌خِش و جوریدنی، شاید پرنده‌ای ‏به‌دنبال دانه‌ای! ما نیز به دنبال بهانه‌ای! ‏