اخبار و گزارش‌ها


جمعیت داوطلبان سبز برگزار می‌کند: اکوسینما ۱۳۹۶

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۱۳ مهر ماه ۱۳۹۶

توسط

معرفی، نمایش، بحث و گفتگوی آزاد پیرامون مفهوم اکوسینما (سینمای محیطزیستی) با بررسی فیلمهای مطرح ژانرهای مختلف آن و نقد و بررسی مفاهیم هنری، فلسفی، اخلاقی، روانکاوی، جامعهشناختی، مردمشناسی و فرهنگی اکوسینما (سینمای محیط‌زیستی)


گزارش برنامه گسترده‌ کردن خطوط آتش‌بر در جنگل به مناسب روز زمین

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

توسط

پس از تجمع در میدان نوبنیاد ساعت ۷،۲۰ حرکت خود را به سمت غرب تهران آغاز کردیم. در جاده چالوس پیش رفتیم و از کنار سد پرآب امیرکبیر گذر کردیم و بعد از پل خواب به منطقه سیراچال رسیدیم.


فراخوان برنامه درختکاری اسفند ماه ۱۳۹۵

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۵ اسفند ماه ۱۳۹۵

توسط

جمعیت داوطلبان سبز از علاقه مندان جهت شرکت در برنامه درختکاری دعوت بعمل می‌آورد:
تاریخ برنامه: جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
محل برنامه: منطقه عمومی تلو (لتیان) واقع در ارتفاعات شمال شرق تهران