جمعیت داوطلبان سبز برگزار می‌کند: اکوسینما ۱۳۹۶

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۱۳ مهر ماه ۱۳۹۶

توسط

معرفی، نمایش، بحث و گفتگوی آزاد پیرامون مفهوم اکوسینما (سینمای محیطزیستی) با بررسی فیلمهای مطرح ژانرهای مختلف آن و نقد و بررسی مفاهیم هنری، فلسفی، اخلاقی، روانکاوی، جامعهشناختی، مردمشناسی و فرهنگی اکوسینما (سینمای محیط‌زیستی)


گزارش برنامه گسترده‌ کردن خطوط آتش‌بر در جنگل به مناسب روز زمین

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

توسط

پس از تجمع در میدان نوبنیاد ساعت ۷،۲۰ حرکت خود را به سمت غرب تهران آغاز کردیم. در جاده چالوس پیش رفتیم و از کنار سد پرآب امیرکبیر گذر کردیم و بعد از پل خواب به منطقه سیراچال رسیدیم.


شماره ۷۴

دسته: خبرنامه

۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۵

توسط

  خبرنامه ی الکترونیکی جمعیت داوطلبان سبز‎ شماره ۷۴- تاریخ : آدینه ۱۳۹۵/۱۲/۶‎ (با نگاهی بر موضوع محصولات کشاورزی تراریخته در سال ۱۳۹۵)‎ لطفا نظرات …