برگزاری مجمع عمومی اعضای پیوسته جمعیت داوطلبان سبز

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۳ خرداد ماه ۱۳۹۳

توسط

پیرو دعوت از اعضای پیوسته جمعیت داوطلبان سبز برای یرگزاری مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده)، این جلسه راس ساعت مقرر در تاریخ پنج شنبه یکم خرداد هزار و سیصد و نود و سه در محل دفتر جمعیت تشکیل گردید.