گزارش سخنرانی آقای دکتر ابوالفضل وطن پرست عضو هیئت مدیره جمعیت داوطلبان سبز در همایش اخلاق حرفه‌ای

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۱۸ دی ماه ۱۳۹۱

توسط

دومین همایش اخلاق حرفه ای با عنوان «اخلاق حرفه‌ای؛ موانع و راهکارها» در تاریخ هجدهم دی ماه سال جاری توسط شورای اخلاق حرفه ای جامعه مهندسان مشاورایران برگزار شد.