گزارش برنامه ی درختکاری – اسفند ماه ۱۳۹۲

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۲

توسط

در آغاز برنامه، آقای هادی کاشانی (عضو هیأت موسس جمعیت داوطلبان سبز و مدیر اجرایی برنامه) ضمن معرفی بیشتر جمعیت داوطلبان سبز و برشمردن برخی از مهمترین اهداف جمعیت و مروری بر برخی فعالیتهای انجام شده در سالهای گذشته، توضیحاتی درباره ی انواع گونه های مناسب برای کاشت در عرصه ی مورد نظر ارائه دادند و سپس به بیان نحوه ی کاشت نهالها پرداختند.