فراخوان برنامه درختکاری اسفند ماه ۱۳۹۵

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۵ اسفند ماه ۱۳۹۵

توسط

جمعیت داوطلبان سبز از علاقه مندان جهت شرکت در برنامه درختکاری دعوت بعمل می‌آورد:
تاریخ برنامه: جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
محل برنامه: منطقه عمومی تلو (لتیان) واقع در ارتفاعات شمال شرق تهران