گزارش برنامه گسترده‌ کردن خطوط آتش‌بر در جنگل به مناسب روز زمین

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

توسط

پس از تجمع در میدان نوبنیاد ساعت ۷،۲۰ حرکت خود را به سمت غرب تهران آغاز کردیم. در جاده چالوس پیش رفتیم و از کنار سد پرآب امیرکبیر گذر کردیم و بعد از پل خواب به منطقه سیراچال رسیدیم.