گزارش نشست محیط زیستی با عنوان: نقدی بر علم اقتصاد محیط زیست متعارف

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۲۲ دی ماه ۱۳۹۲

توسط

این نشست توسط رضا میرزا ابراهیمی، کارشناس ارشد اقتصاد و پژوهشگر آزاد ارایه شد. میرزا ابراهیمی به عنوان یک پژوهشگر از حوزه اقتصاد که دغدغه‌های زیست محیطی نیز دارد، سعی داشت نگاه اقتصادی را که از سوی اقتصاد متعارف (اقتصاد نئوکلاسیکی) به پدیده محیط‎زیست وجود دارد برای حاضرین تبیین کند.