جمعیت داوطلبان سبز برگزار می کند: نشست محیط زیستی ورزش سازگار با محیط زیست

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۲۲ آبان ماه ۱۳۹۲

توسط

ورزش سازگار با محیط زیست مشتق شده از مفهوم Green Sport می باشد. در دنیا در حال حاضر به این مساله می اندیشند که ورزش در ابعاد کلی نیز می تواند باعث تغییرات آب و هوایی گردد. در این گفتگوی زیست محیطی می خواهیم به این مساله بپردازیم.


گزارش گفتگوی محیط زیستی با موضوع : اهمیت و جایگاه آینده پژوهی در مطالعات محیط زیست با تمرکز بر برنامه های توسعه ای

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۱۴ آبان ماه ۱۳۹۲

توسط

زمین سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل‌های آینده است؛ به همین دلیلی تمامی تلاش‌هایی که برای حفاظت محیط زیست انجام می‌شود در حقیقت گام برداشتن در مسیر حفظ نسل بشری است.