فراخوان برنامه درختکاری به مناسبت روز زمین در منطقه ی سیراچال البرز مرکزی

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۲

توسط

این برنامه چند سالیست که توسط موسسه ی تحقیقات جنگلها و مراتع و جناب آقای مهندس خوشنویس و با مشارکت گروهی از فعالان جمعیت داوطلبان سبز به منظور کاشت و تکثیر گونه ای درخت به نام اُرس یا سرو کوهی در منطقه ی البرز مرکزی انجام می‌شود.