سخنرانی آقای دکتر ابوالفضل وطن پرست عضو هیئت مدیره جمعیت داوطلبان سبز در نشست ماهانه شورای اخلاق حرفه ای جامعه مهندسان مشاور ایران‏

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۱

توسط

جمعیت داوطلبان سبز در راستای ماموریتی که برای خود تعریف کرده است و به عنوان بخشی از ‏تلاش خود برای کمک به ارتقا آگاهی های عمومی در حوزه اخلاق محیط زیست تلاش می‌کند تا…