گزارش برنامه درختکاری به مناسبت روز زمین در منطقه‌ سیراچال البرز مرکزی

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

توسط

هاله‌ای رنگین فام، سرابی رویایی که تصویری بهشتی در دورنمای آسمان یکم اردیبهشت ساعت هفت آدینه صبح تهران را به دیدگان علاقه مندان محیط زیست می نشاند.


فراخوان و اطلاعات برنامه درختکاری به مناسبت روز زمین در منطقه‌ی سیراچال البرز مرکزی

دسته: اخبار و گزارش‌ها

۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۱

توسط

این برنامه چند سالیست که توسط موسسه‌ی تحقیقات جنگلها و مراتع و جناب آقای مهندس خوشنویس و با مشارکت گروهی از فعالان جمعیت داوطلبان سبز به منظور کاشت و تکثیر گونه‌ای درخت به نام اُرس یا سرو کوهی در منطقه ی البرز مرکزی انجام می‌شود.