سخنرانی آقای دکتر ابوالفضل وطن پرست عضو هیئت مدیره جمعیت داوطلبان سبز در نشست ماهانه شورای اخلاق حرفه ای جامعه مهندسان مشاور ایران‏

جمعیت داوطلبان سبز در راستای ماموریتی که برای خود تعریف کرده است و به عنوان بخشی از ‏تلاش خود برای کمک به ارتقا آگاهی های عمومی در حوزه اخلاق محیط زیست تلاش می‌کند تا ‏ضمن برقراری ارتباط با سازمان ها و نهادهای فعال و تاثیر‌گذار در بخش خصوص و دولتی، فرهنگ ‏پایبندی به اخلاق محیط زیست را گسترش دهد. در مسیر تحقق این هدف در خردادماه سال ۱۳۹۱ ‏جلسه ای در سالن اجتماعات جامعه مهندسان مشاور ایران تشکیل شد.

جامعه مهندسان مشاور ایران به عنوان یک سازمان غیردولتی با بیش از هفتصد عضو حقوقی که ‏شرکت های مهندسی مشاور را شامل می شود نهادی تاثیرگذار بر حوزه محیط زیست تلقی می ‏شود. افزایش آگاهی های محیط زیستی در این بخش باعث تغییر نگرش مدیران و صاحبنظران این ‏حوزه در مواجهه با پروژه های عمرانی و مفهوم توسعه خواهد شد. ‏

با وجود سابقه همکاری قبلی بین اعضای جمعیت داوطلبان سبز و جامعه مهندسان مشاور ایران در ‏برنامه هایی نظیر سمینارهای  سوخت های زیستی و گرمایش جهانی، وجود نهادی به نام شورای ‏اخلاق حرفه ای در جامعه مهندسان مشاور ایران و صراحت آئین اخلاق حرفه ای جامعه در تعهد ‏مهندسان مشاور به حفاظت از محیط زیست باعث شد تا این دو نهاد به ارتباطی نزدیک تر دست یابند. ‏نتیجه این ارتباط سخنرانی آقای دکتر ابوالفضل وطن پرست عضو هیئت مدیره جمعیت داوطلبان سبز ‏بود که با موضوع اخلاق محیط زیست در نشست ماهانه شورای اخلاق حرفه ای جامعه مهندسان ‏مشاور ایران در خرداد ۱۳۹۱ ارائه شد.‏

گزارش مفصل این سخرانی‎ ‎‏ به نقل از شماره ۵۷ نشریه مهندس مشاور در فایل پیوست ارائه شده ‏است.

دسته: اخبار و گزارش‌ها


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *