اخبار جمعیت

گزارش برنامه درختکاری جمعیت داوطلبان سبز - اسفند 1394

زیباتر از درخت دراسفندماه چیست
...

فراخوان برنامه درختکاری جمعیت داوطلبان سبز در سال 1394

...

اکوسینما آبان ماه 1394

عنوان جلسه: رابطه سبز نام فیلم : بهار،تابستان،پاییز،زمستان...و بهار (Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring)
...

سمینار توسعه، پایداری، تاب آوری

سخنرانی آقای شهریار عیوض زاده - عضو هیات مدیره جمعیت داوطلبان سبز - در محل سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، شهریور 1394
...
اندیشه سبز

تغییر یا پایداری؛ گفت و گویی درباره ی زیستن در شرایط تغییر

این گفت وگو بیش از دو سال پیش برای چاپ در نشریه ای انجام شد.به نظر می رسد برخی از مهم ترین مباحث مطرح شده در آن همچنان موضوع روز ماست.
...

چه کسانی باید احتیاط کنند؟

یادداشتی بر شعار روز جهانی محیط زیست ابوالفضل وطن پرست (عضو جمعیت داوطلبان سبز)
...

اما زاری سگ بزرگ است

نقد فیلم مستند باراکا، ساخته‌ی ران فریک
...

درباره‌ی‌ جزیـره‌ای که به باد خواهیم سپرد!

گاهي که تاريخ مي‌خوانيم با لحظه‌هايي روبرو مي‌شويم که با خود مي‌گوييم، پدران و مادران ما در آن لحظه‌ها در کدام پستو به خواب رفته بوده‌اند که اين‌گونه شده است؟
...
خبرنامه

اشتراک خبرنامه

شماره 73 - 1395/5/3

...

شماره 72 - 1395/4/4

...

شماره 71- 1394/11/16‎

...